Spektakl teatralny w Psarach

Trzebińskie Centrum Kultury zaprasza do Domu Kultury w Psarach  na wyjątkowe wydarzenie jakim będzie prezentacja spektaklu „Hulyet, hulyet” przygotowanego przez Teatr Figur Kraków. Spektakl ten jest jednym z 17, które w okresie od 2.09 do 30.11 prezentowane będą w 62 miejscowościach. Ogółem odbędzie się 127 prezentacji wystawianych w ramach programu TEATR POLSKA organizowanego od 2009 roku przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Występ 29.11.2107 o godz. 18:30. Wstęp wolny

 TEATR POLSKA jest ogólnopolskim programem promocji teatru wśród mieszkańców miejscowości, mających ograniczony dostęp do oferty teatralnej. Program  powstał, by ułatwiać dostęp do oferty teatralnej przez wspieranie aktywności teatrów poza ich siedzibami i umożliwić prezentacje spektakli w miejscowościach mających utrudniony dostęp do kultury. Dzięki dofinansowaniu w ramach programu teatry instytucjonalne oraz organizacje pozarządowe mają możliwość zorganizowania pokazów spektakli w miastach, w których nie ma teatrów instytucjonalnych. Inspiracją dla powstania programu były objazdy teatralne organizowane w okresie międzywojennym przez Redutę Juliusza Osterwy i Mieczysława Limanowskiego, które przybliżały mieszkańcom małych miasteczek najważniejsze osiągnięcia polskiego teatru tamtego okresu.

Dodaj komentarz