300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego ucznia. Szczegóły programu „Dobry Start”.

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia wypłacanego raz w roku dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To inwestycja w edukację polskich dzieci. Wnioski można złożyć już od 1 lipca. Jak wynika z danych CBOS w Czytaj więcej…

Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018?

Przed nami nowy rok szkolny, w którym wprowadzamy zaplanowane wcześniej zmiany w polskiej oświacie, oczekiwane przez rodziców, nauczycieli, uczniów i samorządowców. Reforma edukacji wychodzi naprzeciw potrzebom większości Polaków, którzy chcą szkoły nowoczesnej, a jednocześnie silnie zakorzenionej w naszej tradycji. Zmiany są przemyślane i zaplanowane na wiele lat. Zależy nam na Czytaj więcej…

Przypominamy nowe zasady segregacji odpadów

Od 1 lipca 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 poz. 19). Według zapisów rozporządzenie odpady będą dzielone na cztery frakcje. Na wymianę pojemników we właściwych kolorach gminy będą miały Czytaj więcej…