Krzeszowice – Filipowice

Krzeszowice – Wola Filipowska – Filipowice – Stawiska – Paryż

Kierunek: Filipowice – Paryż

Odjazd: Dworzec Krzeszowice

Poniedziałek – Piątek

6:20, 6:25, 6:35P, 7:00, 7:20, 7:17, 7:40 8:05, 8:02, 8:25, 8:40, 9:02, 9:05 9:25P, 9:35, 9:55, 10:00, 10:20, 10:40, 10:55, 11:00 11:27, 11:45, 11:50, 12:10 12:30P, 12:47, 12:50, 13:15,13:32, 13:35, 13:55, 14:25, 14:35,14:55, 15:15, 15:20, 15:35, 16:00, 16:15, 16:20, 16:45, 17:05, 17:10 17:35, 18:00, 18:05, 18:25, 18:47, 18:50, 19:40, 20:20

Soboty

6:25, 7:00, 7:10, 8:40, 9:30, 10:40, 10:45, 12:30, 13:15, 14:25, 14:30, 16:45

Niedziele

7:10, 9:30, 10:45, 12:30, 16:45

Kierunek: Krzeszowice

Odjazd: Filipowice Stawiska

Poniedziałek – Piątek

5:20, 5:55, 6:00, 6:20 6:40, 6:50, 7:00P, 7:20, 7:37, 7:40, 8:05, 8:25, 8:30, 8:50, 9:05, 9:25, 9:30, 9:50P, 10:30, 10:35, 10:15, 10:50, 11:05, 11:17, 11:20, 11:50, 12:05, 12:10Ż, 12:35, 12:55P, 13:10, 13:15 13:35, 13:55, 14:00 14:20, 14:45, 14:50, 15:15, 15:35, 15:55, 16:00, 16:20, 16:35, 16:40, 17:05 17:25, 17:30, 17:55, 18:20, 18:25, 19:07, 19:10, 20:40

Soboty

7:00, 9:20, 11:35, 13:35, 15:20

Niedziele

6:50, 9:10, 10:15, 12:10, 16:20

Uwaga! Bus do Paryża nie kursuje w okresie zimowym ze względu na duży spadek terenu

P – kurs do Paryża