Projekt „szlak ku wolności – trzebińskie historie”

Do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego z tereny Gminy Trzebinia został zgłoszony jeden projekt „Szlaki ku wolności – trzebińskie tajemnice”, który przyczyni się do powstania interesującej oferty turystycznej dla mieszkańców regionu i turystów odwiedzających gminę Trzebinię.
Podjęte działania:
– Opracowanie i utworzenie ścieżki edukacji historycznej, wyznaczenie ciekawych, bogatych w historyczne atrakcje szlaków turystycznych „Ku wolności” oraz wydrukowanie   przewodników turystycznych

–  Oznakowanie miejsca pamięci historycznej poprzez zamontowanie dwóch tablic informacyjnych: jednej w miejscu upamiętniającym wymarsz 8 września 1914 roku  Sokolników z Sierszy do Krakowa, wcielonych tam do I Kompanii Legionów Polskich, a drugiej w miejscu Kordonu granicznego z czasu zaborów, w miejscowości Czyżówka. W celu upamiętnienia szczególnych miejsc dla naszej lokalnej historii zainstalowane zostaną w trzech miejscach gminy Trzebinia posążki Sokolników, które od tej pory będą symbolem walk wyzwoleńczych naszego regionu.

– Wydany zostanie zeszyt historyczny „Trzebińskie historie – KU WOLNOŚCI”, w którym opisane będą historie powstańców Żuawów Śmierci i Garybaldczyków, którzy wyruszyli 2 maja 1863 r, spod Kopca Kościuszki w Krakowie i na swej drodze ku wolności stoczyli w okolicach Płok zwycięską potyczkę, z grupą Moskali, na tzw. Ćwięku. Opisane także będzie  życie codzienne mieszkańców Sierszy, Czyżówki i Płok w trakcie i zaraz po II wojnie światowej.

– Zorganizowana zostanie rekonstrukcja historyczna –  zwycięska potyczka powstańców z Moskalami na uroczysku Ćwięk, która będzie pokazywana co roku mieszkańcom i turystom 3 maja, w trakcie obchodów Święta Konstytucji. Stworzona zostanie tym samym markowa impreza historyczna regionu.

Realizowane zadanie ma służyć w szczególności pogłębieniu i utrwaleniu wśród młodego pokolenia mieszkańców Trzebini wiedzy historycznej na temat walki i czynu Niepodległościowego, a także krzewienia wśród młodzieży idei patriotyzmu i szacunku dla minionych pokoleń.

Prosimy o głosowanie na projekt i przyczynienie się do upamiętnienia wydarzeń, miejsc i ludzi z naszej gminy, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości i wolności Polski. Dzięki Państwa głosom będzie mogła powstać ciekawa oferta turystyczna, bazująca w szczególności na informacjach o lokalnej historii, uzupełniona o wiedzę z zakresu ciekawostek geologicznych i etnograficznych.
Nr projektu MZA 05. Głosowanie trwa do 5.10.2018. 
– na stronie www.bo.malopolska.pl
– na kartach do głosowania (dostępne w domach kultury, Trzebińskim Centrum Kultury, Dworze Zieleniewskich oraz do pobrania na stronie tck.trzebinia.pl), 
– za pośrednictwem poczty (przesyłając kartę na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków; koniecznie z dopiskiem: „Budżet Obywatelski”

plakat szlak ku wolności

Dodaj komentarz