Nowe urządzenia siłowni zewnętrznej, monitoring i oświetlenie

Na wrześniowym zebraniu wiejskim ustalono, że największa część pieniędzy z funduszu sołeckiego na rok 2018 zostanie przeznaczona na drugi etap budowy siłowni zewnętrznej przy Domu Strażaka. Kwota jaka zostanie przeznaczona to 21 000 zł. Dodatkowo wokół placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska sportowego i altany zostanie wykonany monitoring. Kwota przeznaczona na Czytaj więcej…