VI Krzeszowickie Miodobranie

Już w najbliższy weekend na krzeszowickim Rynku odbędzie się Święto Miodu i Pszczoły zwane VI Krzeszowickie Miodobranie organizowane przez Krzeszowickie Towarzystwo Pszczelnicze „BARĆ” przy współpracy z Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Krakowie oraz Fundacją im. Brata Alberta w Radwanowicach.

Dodaj komentarz