Zwierzęta w Puszczy Dulowskiej

W roku 1985 w Puszczy Dulowskiej, nad brzegami potoku Chechło, osiedlono dwie pary bobrów.

Na terenie Puszczy znajduje się Ośrodek Hodowlany Zwierząt. Prowadzona tam jest hodowla danieli i dzików. Wiele z tych zwierząt trafia później do lasów w innych rejonach Polski. W 1985 roku w Puszczy Dulowskiej, nad brzegiem rzeki Chechło, osiedlono dwie pary bobrów. Obecnie jest ok. 40 tych największych przedstawicieli europejskich gryzoni. Bobry żyjąc w określonym środowisku przystosowują go do swoich potrzeb. Budują tamy, żerenie, nory, a także udrażniają rowy melioracyjne. Tworzą w ten sposób zalewiska i tereny podmokłe, na których osiedlają się nie tylko występujące dotąd gatunki roślin i zwierząt.

W latach 60. XX w. przywędrowało tutaj stado łosi. Obecnie żyje tu kilkanaście osobników. Można tu spotkać jelenie, sarny i dziki. Dawniej gnieździł się tu bocian czarny, a wiosną na polanach odbywały swe toki cietrzewie. Spośród ptactwa żyją tu również: czajki, derkacze, krogulce, myszołowy, jastrzębie gołębiarze. W Puszczy Dulowskiej żyje również minóg strumieniowy i traszka górska.